Announcement

No announcement yet.
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • 2022.5.25 Patch Notes

  เรียนAdventurerที่รัก
  ทางเราจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 08:00 น. - 17:00 น. (GMT +7) ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการอัปเดตเนื้อหาเกมบางส ่วนและแก้ไขปัญหาบางอย่าง ในช่วงเวลาการปิดปรับปรุงจะไม่สามารถเข้าสู่เกมได้ ขออภัยในความไม่สะดวก
  หลังจากการปรับปรุงเสร็จสิ้น ทางเราจะมีรางวัลชดเชยให้กับAdventurerทุกท่าน

  รายละเอียดการปรับปรุงมีดังนี้:
  Valhalla
  1. เซิร์ฟเวอร์ใหม่ [Valhalla] จะเปิดให้บริการในวันที่ 25 พฤษภาคม!!
  2. Adventurerของเซิร์ฟเวอร์ [Valhalla] สามารถนัดรับรางวัลได้
  * Adventurerที่มีเลเวลBaseตั้งแต่ 12 ขึ้นไปสามารถรับรางวัลพิเศษของเซิร์ฟใหม่ได้ที่Pront era [Lupin];
  * การนัดรับรางวัลรวมไปด้วย: อาหาร [Almighty Poring Lollipop*5] ไอเทมอัพ [Combat Duration Restorer • 30 นาที*1] Headwear Special Edition [Hot-Blooded Baseball Cap *1];
  * ไม่ใช่ [Hot-Blooded Baseball Cap] ของเซิร์ฟใหม่ วิธีการรับ: เข้าร่วมร้านแลกเปลี่ยนFreyr Coinในวันที่ 25 มิถุนายน Adventurerทุกท่านโปรดรอการติดตามผลของการอัปเดตสักค รู่
  3. แผนฟังก์ชั่นเซิร์ฟใหม่ได้เปิดขึ้นแล้ว
  * สัปดาห์ที่ 3 (2 มิถุนายน): Guild War;
  * สัปดาห์ที่ 3 (3 มิถุนายน): Auction House;

  Time Wish Machine
  1. [Valhalla] การอัปเดตเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์
  * [Valhalla - Time Wish Machine] ของเซิร์ฟใหม่จำนวนจำกัด และจะปรากฏข้าง[Card Gashapon Machine] ในเวลาจำกัดหลังจากเปิดเซิร์ฟจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 05:00 น.
  * Wish Machineนี้เปิดให้Adventurerในเซิร์ฟเวอร์[Valhalla] เท่านั้น และในเวลาที่จำกัดสามารถสุ่มจับรางวัลเช่นHeadwearแล ะCostumes seriesที่เอื้ออำนวยต่อการต่อสู้ของAdventurerใหม่ได ้
  * วันที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 05:00 น. จะมีการอัปเดตHeadwearและCostumesและเนื้อหาที่สอดคล ้องกับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
  2. การอัปเดตเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์ [Eternal Love,Midnight Party, Memory of Faith ]
  * Wish Machineจะปรากฏข้าง [Card Gashapon Machine]] ในเวลาจํากัดในวันที่ 10 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 10 สิงหาคม เวลา 05:00 น.
  * คุณสามารถสุ่มรับรางวัลเช่นHeadwearและCostumesและรา งวัลอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ปลดล็อคได้!
  3. กฎการสุ่ม
  1) ใน [Time Wish Machine] สามารถสุ่มHeadwearและCostumesที่ยังไม่ได้ปลดล็อคใน [Adventure Handbook] ได้ (คุณสามารถดูรายการHeadwearได้ที่Wish Machine) และไอเท็มพิเศษ [Reunion Proof];
  * หลังจากได้รับHeadwear และ Costumes series อันใดอันหนึ่ง เซ็ตHeadwear และ Costumes series จะไม่ถูกสุ่มอีกใน [Time Wish Machine];
  * [Reunion Proof] สามารถนำมาซื้อได้ทุกรายการใน [Time Wish Machine];
  2)ใน [Time Wish Machine] HeadwearและCostumesจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามคุณภาพ เมื่อได้รับไอเท็มทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้ว จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้ [Reunion Proof] ;
  4. [Time Wish Machine]จะทำการปรับปรุง HeadwearและCostumesอีกในอนาคต โปรดติดตามความคืบหน้า!

  การปรับปรุงGuild War
  1. Guild Wars ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงในทุกๆ ด้าน และกิลด์ผจญภัยจะทำการแข่งขันในสนามรบที่เรียกว่า [ปราสาทเกียรติยศ]
  * โหมดพักจะเปิดให้บริการในวันที่ 26 พฤษภาคม และ วันที่ 2 มิถุนายน เพื่อให้Adventurerได้สัมผัสจริง
  * ซีซั่นการแรกของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน ดังนั้นเหล่าAdventurerจึงได้รับเชิญให้เตรียมพร้อมส ําหรับการแข่งขัน
  * สถานะการยึดครองของเมือง GVG ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตหลังจากการปรับปรุง
  2. GVG เปิดโหมดซีซั่น
  * ทุก 3 เดือนเป็นการแข่งแบบเต็มซีซั่น ซีซั่นแรกจะเริ่มในวันที่ 9 มิถุนายน
  * 10 สัปดาห์แรกของแต่ละซีซั่นเป็นช่วงยึดครองเมือง และ 3 สัปดาห์สุดท้ายเป็นช่วงพักซีซั่น
  * ระยะการแข่งซีซั่น: ยึดครองเมืองเพื่อรับรางวัลและรับคะแนนกิลด์ที่เกี่ย วข้อง
  *ช่วงพักซีซั่น: เปิด GVG ต่อไปและรับรางวัลปกติ แต่คะแนนซีซั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป
  * ซีซั่นเริ่มต้นวันพุธของสัปดาห์แรกของทุก 3 เดือนเวลา 05:00 น. และสิ้นสุดเวลา 24:00 น. ในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 10
  * ในตอนท้ายของซีซั่นทุกเมืองจะว่างเปล่าและกลายเป็นสถ านะไร้การยึดครอง
  * เมื่อสิ้นสุดซีซั่น รางวัลที่เกี่ยวข้องจะออกจัดตามอันดับคะแนนปัจจุบันข องกิลด์
  * สามารถเช็คละเอียดในเกม
  3. แนวรบของกิลด์
  * ในช่วงซีซั่นบางส่วนของเซิร์ฟเวอร์Channelจะถูกรวมเข ้าด้วยกันแบบสุ่มในแนวรบของกิลด์
  * กิลด์ทั้งหมดในแนวรบของกิลด์จะแข่งขันกันเพื่อแย่งชิ งเมืองในแนวรบของกิลด์
  * สามารถดูข้อมูลแนวรบของกิลด์ได้ใน [ข้อมูลกิลด์] - [สถานะGuild War]
  * การจัดกลุ่มแบบสุ่มจะขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมในช่วงที ่จำนวนสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าจํานวนผู้เข้าร่วมสูงสุดในแนวรบของก ิลด์จะใกล้กันที่สุด
  4. การกระจายของเมือง
  * แต่ละแนวรบของกิลด์มี 4 พื้นที่ แต่ละพื้นที่มี 3 เมืองรวม 12 เมือง
  * แต่ละเมืองในพื้นที่แบ่งออกเป็นสามขนาด: ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สอดคล้องกับชื่อ: ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
  * แต่ละกิลด์สามารถยึดครองได้ถึง 1 เมือง
  - Prontera South Gate: Valkyrie Rsaineขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
  - Goblin Forest: Brittliyaขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
  - Payon South: Green Lakeขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
  - Prontera North: Luinaขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
  * เข้ายึดเมืองใดก็ได้ เพื่อเข้าร่วมสุดยอดการประลองวันอาทิตย์
  5. วิธีการเข้าร่วม
  * เวลาเปิด : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21:00 น. - 22:00 น.
  * ในระหว่างGuild WarAdventurerทุกคนสามารถเข้าสู่เมืองและโจมตีเมืองใ ดก็ได้
  * หัวหน้าและรองหัวหน้าสามารถสละเมืองในปัจจุบันผ่าน [Guild officer]ได้
  * กฎการจัดอันดับกิลด์
  - ยึดครองเมืองใหญ่ - 10 คะแนน (+5 คะแนนเมื่อยึดครองติดต่อกัน ขีดจำกัด 30 คะแนน)
  -ยึกครองเมืองขนาดกลาง - 8 คะแนน (+4 คะแนนเมื่อยึดครองติดต่อกัน ขีดจำกัด 20 คะแนน)
  - ยึดครองเมืองขนาดเล็ก - 6 คะแนน (+3 คะแนนเมื่อครองติดต่อกัน ขีดจำกัด 15 คะแนน)
  - แย่งชิงStronghold Chestของกิลด์ (ขนาดใหญ่: 3 คะแนน, ขนาดกลาง: 2 คะแนน, ขนาดเล็ก: 1 คะแนน)
  - ปกป้องStronghold Chestของกิลด์ (ขนาดใหญ่: 3 คะแนน, ขนาดกลาง: 2 คะแนน, ขนาดเล็ก: 1 คะแนน)
  - สุดท้ายจะได้รับคะแนนและจัดอันดับทั้งหมดตามผลงานในซ ีซั่น (10 GVG)
  - หากคะแนนกิลด์เท่ากัน ให้นำคะแนนโจมตตีมาเปรียบเทียบและหากคะแนนโจมตีเท่าก ัน กิลด์ที่เป็นกิลด์แรกที่ได้คะแนนโจมตีก่อนจะถูกจัดอั นดับสูงขึ้น
  6. กฎแผนที่
  * ทางเข้าสนามรบ GVG
  - แผนที่ทางเข้าFieldจะเปิด 3 ทางเข้า เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดที่แตกต่างกันของGuild War และการเข้าสู่Teleportation Arrayถึงจะเข้าสู่แคมป์เตรียมการได้
  - มีทางเข้าGuild Warเพียงแห่งเดียวในกิลด์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแคมป์เตรียมการ ที่เมืองถูกยึดครองโดยอีกฝ่ายหนึ่ง
  * แคมป์เตรียมการ
  - Adventurerทุกคนที่เข้าร่วมใน GVG จะเข้าสู่แคมป์เตรียมการก่อน ถึงจะเข้าสู่ GVG แผนที่Fieldได้
  - มี 1 Teleporterที่ฝ่ายป้องกันใช้ สามารถTeleporterไปยังฝ่ายป้องกันได้
  - มีTeleporter 2 แห่งที่สามารถTeleporterไปยังสนามรบ GVG ได้
  - มีmusic wizard, Black Cat Cafe, Hollgrehenn, Cat Friend
  * Safe Zone
  - ทางเข้าของผู้โจมตีเป็นSafe ZoneและAdventurerในSafe Zoneจะอยู่ในสถานะไร้คู่ต่อสู้ (AdventurerนอกเSafe ZoneยังสามารถโจมตีAdventurerนอกSafe Zoneได้)
  - ทางเข้าของฝ่ายป้องกันไม่ใช่Safe Zone ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากTeleportation Arrayภายในของกิลด์
  - ฝ่ายป้องกันเข้าสู่สนามรบได้ก่อนกําหนด และผู้โจมตีสามารถเข้าสู่สนามรบได้หลังจากเริ่ม
  * Base และ Emperium
  - ในรูปแบบของกิลด์พื้นที่ที่สามารถยึดครองผ่านการแย่ง ชิงมีเพียงBaseสถานะเริ่มต้นเท่านั้นที่สามารถยึดครอ งได้
  - สนามรบแบ่งออกเป็นวงแหวนรอบนอก (Emperium *3) วงกลมแหวนกลาง (Emperium *3) วงแหวนใน (Emperium *2) และEmperiumของBase ทุก Baseแต่ละอันมีEmperiumอยู่หนึ่งอัน
  - แต่ละกิลด์สามารถแย่งชิงEmperiumได้สูงสุด 5 อัน (รางวัลโจมตีมีจำกัด) และป้องกันEmperium 8 อัน (รางวัลป้องกันมีจำกัด) รวมเป็น 13 อัน
  - เมื่อBaseในวงแหวนกลางและวงแหวนในไม่ได้ถูกครอบครองโ ดยฝ่ายป้องกันที่นอกเหนือจาหกิลด์ จุดEmperiumในBaseจะอยู่ในสถานะไร้คู่ต่อสู้
  - Baseทั้งหมดสามารถให้ฟังก์ชั่นฟื้นคืนชีพได้เท่านั้น และจุดฟื้นคืนชีพไม่สามารถโจมตีได้ Adventurerจะได้รับการฟื้นฟูที่Baseที่ใกล้ที่สุดหลั งจากโดนโจมตีจนพ่ายแพ้
  - ฝ่ายโจมตีแรกที่ยึดBaseและยึดครองเป็นเวลา 3 นาทีได้ หากรางวัลโจมตีไม่เต็มมันจะไม่สามารถยึดคริสตัลของBa seได้สําเร็จและEmperiumก็จะหายไป
  - ในตอนเริ่มของGuild Warนั้น Baseทั้งหมดจะเป็นของฝ่ายป้องกัน หากเมืองปัจจุบันเป็นเมืองเปล่า Baseก็จะไม่เป็นของกิลด์ใดทั้งนั้น
  - ในตอนท้ายของGuild War หากEmperiumยังคงอยู่ รางวัลของEmperiumจะตกเป็นของฝ่ายป้องกัน
  - กฎการยึดครอง: Baseในสถานะพื้นฐาน กิลด์ที่มีจํานวนคนมากที่สุดในBaseในขณะนั้นจะเพิ่มค วามคืบหน้าในการยึดครองให้กับBase 10% ต่อวินาทีและเมื่อไม่ใช่จํานวนคนที่เยอะที่สุดจะเสื่ อมลง 10% ต่อวินาทีและเมื่อแถบความคืบหน้าถึง 100% ก็จะยึดครองBaseได้
  - Baseที่ถูกยึดครองจะกลายเป็นBaseสถานะที่ยังไม่โดนยึ ดครอง ก็ต่อเมื่อความคืบหน้าการยึดครองของกิลด์ลดลงเหลือ 0;
  - แถบความคืบหน้าจะแบ่งออกเป็น 2 สี: สีน้ําเงินสําหรับกิลด์ของตัวเองและสีแดงสําหรับกิลด ์ศัตรู Adventurerที่ไม่มีกิลด์จะไม่ถูกนับรวม
  * เฉพาะสมาชิกกิลด์ของแนวหน้ากิลด์ที่อยู่ในแนวรบของกิ ลด์ปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับ[Emperium]และยึดครองBaseได้
  * ทําลาย[Emperium]ของกิลด์ (นับโจมตีสุดท้าย) ยึดครองเมืองชั่วคราวและกลายเป็นฝ่ายป้องกัน
  * มีช่วงคูลดาวน์ 60 วินาทีเมื่อฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันสลับเปลี่ยน ในระหว่างนั้นฝ่ายโจมตีไม่สามารถเข้าไปในดันเจี้ยนได ้
  * ฟื้นคืนชีพและขับไล่
  - เมื่อช่วงเวลาระหว่างการเสียชีวิตน้อยกว่า 15 วินาที คูลดาวน์การฟื้นคืนชีพจะเพิ่มขึ้น 5 วินาที และภายใน 15 วินาทีถ้าที่ไม่ตายคูลดาวน์การฟื้นคืนชีพจะเป็นศูนย์
  - บังคับขับไล่: เมื่อAdventurerอยู่ในสถานะเสียชีวิต ฝ่ายป้องกันภายใน15 วินาทีและฝ่ายโจมตีหลังจาก 15 วินาทีจะถูกบังคับให้กลับไปที่จุดSaving
  7. เป้าหมายและรางวัล
  * เพิ่มรางวัลวัสดุArtifactอาวุธระดับที่ 4
  - หลังจาก GVG สิ้นสุดลงกิลด์ที่ยึดครองเมืองจะได้รับรางวัลวัสดุAr tifactที่สามารถใช้ในการสร้างArtifactอาวุธระดับ 4
  *เพิ่มรางวัลเหรียญแลกเปลี่ยนวัสดุArtifact
  - หลังจากแย่งชิงEmperiumใน GVG แล้ว กิลด์จะได้รับเหรียญแลกเปลี่ยนวัสดุArtifact และหัวหน้าสามารถเลือก [วัสดุที่จะซื้อ] ที่อาคารArtifact Obeliskเพื่อแลกเปลี่ยนวัสดุArtifactได้
  - กิลด์ที่ยึดครองเมืองสามารถใช้Big Cat Coinเพื่อซื้อ [Guild Gorgeous Chest] ที่ [Base หรือ Guild Chest]
  *เพิ่มไอเทมซีซั่น
  - Adventurerที่เข้าร่วมใน GVG และทําภารกิจของตัวเองสําเร็จ สามารถรับรางวัล [Through-war Gold Coin] ซึ่งสามารถแลกเป็นไอเทมซีซั่นได้
  - สามารถซื้อไอเทมซีซั่นได้จากสิ่งก่อสร้างกิลด์ [Incredible Vending Machine]
  - ไอเทมซีซั่นมีไว้ให้เช่าเท่านั้นและเหรียญThrough-war Gold Coinจะนำกลับมาได้
  - ไอเทมซีซั่นไม่สามารถRefineได้ สามารถEnchantและอัพเกรดได้ แต่ไม่สามารถถ่ายโอนEnchant และการอัพเกรดไม่สามารถเรียกคืนได้ และระดับการRefineไอเทมจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อ ทำการอัพเกรด
  - ไอเทมประเภทนี้สามารถใช้ได้ผลกับแผนที่ GVG และ Peak GVG เท่านั้น
  * เพิ่มรางวัลMount Loots
  - สมาชิกกิลด์ทุกคนของ GVG ที่ยึดครองเมืองจะได้รับรางวัล[Limited Time Mount]เมื่อสิ้นสุด GVG
  - เวลาจำกัด 7 วัน ไม่ว่าจะรับรางวัลทางอีเมลเมื่อใด มันจะหายไปเมื่อสิ้นสุดGuild Warครั้งต่อไป
  - ไม่สามารถฝากหรือปลดล็อคLimited Time Mountได้
  * เพิ่มรางวัลซีซั่นใหม่
  - ถ้วยรางวัล: เมื่อสิ้นสุดซีซั่น ตามอันดับคะแนนกิลด์ สมาชิกกิลด์ที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการจะได้รับรางวัล [ถ้วยรางวัล]
  - Mount: เมื่อสิ้นสุดซีซั่น ตามการจัดอันดับคะแนนกิลด์สมาชิกกิลด์ทั้งหมดที่อยู่ อันดับหน้า [จำนวนแนวรบ + 1] จะได้รับรางวัล[Mount]
  - สมาชิกใหม่ต้องเข้าร่วมกิลด์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อ นถึงจะสามารถรับรางวัลซีซั่นได้
  * เข้าร่วมและยึดครองเมืองจะได้รับ [Honor Proof]
  - [Honor Proof] สามารถเพิ่มเลเวล [Holy Blessing] และเพิ่มคุณลักษณะพื้นฐานของAdventurer;
  - [Honor Proof] สามารถใช้เพื่อแลกวัสดุสิ้นเปลืองใหม่
  8. การปรับปรุงกิลด์
  * เพิ่มจํานวนGorgeous Chestสูงสุดที่เหรียญBig Cat Coinสามารถซื้อได้
  * หีบสมบัติที่แน่นอนที่จะเปิดชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนArtif actที่สอดคล้องกับพื้นที่ แทนชิ้นส่วนArtifactที่ไม่แน่นอน
  * หีบสมบัติแบบสุ่มจะเปิดเนื้อหาเดียวกันกับGorgeous Chest
  * เพิ่มฟังก์ชั่นฝึกฝนใหม่ในกิลด์Valkyrie [Holy Blessing]
  - ใช้ [Colorful Crystal Chip] เพื่ออัพเกรดมิติต่างๆของHoly Blessingและเพิ่มคุณลักษณะของAdventurer;
  - Colorful Crystal Chipสามารถซื้อได้โดยใช้[Honor Proof] ที่ [Incredible Vending Machine];


  อัพเดตเนื้อหา
  เพิ่มกิจกรรมใหม่ในกิลด์[รวมพล! Guild War]
  1. เวลากิจกรรม: วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 05:00 น. ถึงวันที่ 8 มิถุนายน เวลา 05:00 น.
  2. มีเพียง [โอกาสชุมนุม 1 ครั้ง] ภายใต้บัญชีเดียวเท่านั้น โปรดเลือกตัวละครที่จะเข้าร่วมรวมพลและช่วยเหลือกิลด ์อย่างระมัดระวัง
  3. ในระหว่างกิจกรรม หากคุณรวมพลสำเร็จ คุณจะได้รับ [Big Cat Voucher · Feast]*30, [Gold Medal]*4, [Praying Crystal Self-select Pack]*2
  4. เมื่อจํานวนคนรวมพลในกิลด์ถึงจํานวนหนึ่ง Adventurerทุกคนที่สำเร็จการรวมพลสามารถรับOperation Supplyในอินเทอร์เฟซกิจกรรมได้:
  * หากจํานวนรวมพลถึง 30 คน คุณสามารถรับ [Fortune Coin]*2, [Praying Crystal Self-select Pack]*4, [Shining Glass Bead]*2,000
  * หากจํานวนรวมพลถึง 60 คน คุณสามารถรับ [Fortune Coin]*4, [Praying Crystal Self-select Pack]*6, [Shining Glass Bead]*4,000
  * หากจํานวนรวมพลถึง 100 คน คุณสามารถรับ [Fortune Coin]*6, [Praying Crystal Self-select Pack]*8, [Shining Glass Bead]*6,000
  5. ในส่วนหน้าอินเทอร์เฟซข้อมูลกิลด์สามารถดูข้อมูลที่เ กี่ยวข้องกับกิจกรรมได้
  กิจกรรมAdventurer's Returning
  1. หมดเขตกิจกรรมวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 05:00 น.
  2. กฎการเข้าร่วมกิจกรรม
  * Adventurerที่สำเร็จ [ล็อกอินติดต่อกันของตัวละครทั้งหมดภายใต้บัญชี> 15 วัน] ก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 05:00 น. สามารถเปิด [The Journey Continues]ได้;
  * Adventurerที่เข้าร่วมในภาคแรก (Mystery of the Seven Royals) [The Journey Continues] จะต้องสำเร็จ [ตัวละครทั้งหมดภายใต้บัญชีไม่เข้าสู่ระบบติดต่อกัน >30 วัน] ถึงจะสามารถเปิดอีกครั้งได้
  * Adventurerที่มีเลเวลBaseตัวละครถึง120;
  * Adventurerที่สำเร็จตามเงื่อนไข จะเริ่มกิจกรรม [The Journey Continues] หลังจากออนไลน์ได้ ซึ่งกินเวลารวม 30 วันและสามารถรับรางวัลมากมายได้
  * Adventurerที่ทํากิจกรรม [The Journey Continues] สำเร็จ จะไม่สามารถเปิดกิจกรรมการกลับมาได้อีก
  3. Adventurer's Returningจะได้รับBuffพิเศษ
  * รางวัลภารกิจ:
  - ทําภารกิจรายวันให้สําเร็จเพื่อรับ [Return's Blessing] คุณสามารถเปิดร้านค้าเพื่อแลกของรางวัลจํานวนมากได้;
  - ทําภารกิจประจําวันให้สำเร็จเพื่อรับ [Guild Gift]และ[Encounter Present] หลังการใช้งานคุณจะได้รับอังเปาที่แจกในช่องแชท คลิกเพื่อรับ Zeny;
  * โบนัสทีม:
  - หลังจากสำเร็จ [Assign Dungeon] แล้ว ให้ค้นหา NPC [Raven-Star Guidance]ในดันเจี้ยน คุณจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีก 1 รางวัลสําหรับสมาชิกในทีมทุกคน และแต่ละบัญชีจะได้รับรางวัลสัปดาห์ละครั้งต่อAssign Dungeonเท่านั้น
  - Assign Dungeonได้แก่ : Endless Tower, Oracle Dungeon, Valhalla Ruins, Echoing Corridor, Niflheim Purgatory ,Devil Swordsman Thanatos, Ponape Museum Island, EXPloring the Lost Isle;
  - Adventurer's Returningจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม: [Voucher Self-select Gift Box];
  - (ไม่กลับมา) สมาชิกในทีมจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม: [Reunion Appreciation Gift] หลังจากเปิดสามารถรับ [Return's Blessing] และมีโอกาสสูงที่จะได้รับเครื่องประดับหลังที่หายาก [The Long Night];
  * โบนัส EXP: ฆ่ามอนสเตอร์ในFieldเพื่อรับค่า EXP พื้นฐานและ Job EXP +50%;
  * โลโก้พิเศษ: ช่องแชทจะมีโลโก้ตัวตนการกลับคืนโดยเฉพาะ
  *สกิลพิเศษ:
  - Adventurer's Returningจะได้รับสกิล [Guardianship Revisited] หลังจากเข้าสู่ดันเจี้ยนและหลังใช้งานสมาชิกในทีมทุก คนจะได้รับสถานะไร้คู่ต่อสู้เป็นเวลา 5 วินาที
  - ดันเจี้ยนรายสัปดาห์สามารถใช้ได้วันละครั้งเท่านั้น
  4. กฎโดยละเอียดและเนื้อหารางวัลสามารถดูได้ในอินเทอร์เ ฟซ [Hotspot] - [The Journey Continues]
  รางวัลตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
  1. รีเซ็ตส่วนลดสองเท่าของการเติมครั้งแรก: แต่เหรียญในเหรียญBig Cat Coinการเติมเงินครั้งแรกของแต่ละบัญชีหลังการปรับปรุ ง จะแจกเหรียญBig Cat Coinเป็นสองเท่าของการเติมเงิน
  2. เปิดAdventure Logเวอร์ชันใหม่
  * เปิด[Valhalla Adventure Log] โปรดทําให้สำเร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2022 เวลา 05:00 น.
  * Adventurerจะได้รับประสบการณ์ผ่านภารกิจรายวันของDea conและค่อยปลดล็อกรางวัลโดยการอัพเกรดAdventure Logทีละน้อย
  * Adventure Logแบ่งออกเป็นรางวัลทั่วไป รางวัลขั้นสูงและคอลเลกชันรางวัล Adventurerสามารถอัพเกรดฟังก์ชั่นAdventure LogในDeaconหรือในหน้าอินเทอร์เฟซตอบแทนรางวัล Adventure Log
  3. เปิดAdventure Logเวอร์ชั่นใหม่[Novice's Trial]
  * Adventurerที่สร้างตัวละครแรกในบัญชีจะเปิด[Novice Adventure Log]ได้
  * Adventurerจะได้รับประสบการณ์โดยการทําภารกิจให้สําเ ร็จและค่อยๆปลดล็อกรางวัลโดยการอัพเกรดNovice Adventure Log
  * Novice Adventure Logแบ่งออกเป็นรางวัลทั่วไปและรางวัลดีลักซ์ Adventurerสามารถอัพเกรดฟังก์ชั่นในNovice Adventure Logหรือในหน้าอินเทอร์เฟซตอบแทนรางวัลNovice Adventure Log
  * Novice Adventure Logมีอายุ 14 วัน Novice Adventure Logจะสิ้นสุดลงเมื่อกิจกรรมจบลงหรือหลังจากวันหมดอาย ุ โปรดทำภารกิจให้สำเร็จและรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ก ำหนด
  4. เพิ่ม [Novice Voucher]
  * เวลากิจกรรม: วันที่ 25 พฤษภาคม หลัง 05:00 น.
  * ตัวละครใดก็ได้ภายใต้บัญชีเลเวลBaseถึง 1 สามารถเปิด [Novice Voucher] และหลังจากเปิดกิจกรรมจะกินเวลาเป็น 14 วัน
  * ในช่วงระยะเวลากิจกรรม สามารถตอบแทนรางวัลจํานวนเท่าใดก็ได้ จะได้รับ [Arc Angeling Monster Egg];
  * ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อสะสมจํานวนรางวัลตอบแทนตามที่กําหนด จะมีlimited wings [Novice Eternal] ที่รับได้!
  5. รางวัลตอบแทนZenyได้ถูกลบออกจากรายการ และในเวลาเดียวกันแท็บ [ร้านค้า - อื่นๆ] ได้ทำการลบ[10,000 Zeny]และ[10,000,000 Zeny]ออกและเพิ่ม [ 200,000 Zeny Supply Box]และ[20,000,000 Zeny Supply Box]
  * [200,000 Zeny Supply Box] ราคา 1 Big Cat Coins หลังจากเปิดจะได้รับ Zeny * 200,000
  * [20,000,000 Zeny Supply Box] ราคา 100 Big Cat Coins หลังจากเปิดจะได้รับ Zeny * 20,000,000
  6. [ร้านค้า - Growth] ได้ทำการลบ [Hollgrehenn's Special Gift Box, Valkyrie’s Goodwill Gift Box, Saint’s Gear Gift Box, Novice Growth Gift Box];
  7. [ร้านค้า - Growth] ได้ทำการเพิ่ม [Gold Medal] และ [Valkyrie's Gift] ราคา 4 Big Cat Coin Adventurerที่ต้องการสามารถไปหาซื้อได้
  8. [Preferred Enchant Gift Box]ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในRecycling package seriesและการขายครั้งแรกจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมถึง 6 มิถุนายน
  * [Preferred Enchant Gift Box]ราคา 12 Big Cat Coins ในบัญชีจํากัดซื้อ 50 ชิ้นหลังจากเปิดจะได้รับ [Mora Coin]* 20, [Mora Gold]* 4, [Oracle Dust]*12, [Oracle Crystal]*12 ทุก 5 ครั้งที่เปิดจะได้รับ [Enchant Crystal];
  * [Enchant Crystal]หลังการใช้งานแล้ว สามารถแลกEnchant Entry Voucherของแต่ละส่วนได้ หลังจากเพิ่มEnchant Entry Voucherแล้ว Enchantครั้งนี้จะต้องได้Entry Voucher
  * เพราะส่วนของEntry Voucherต่างกัน ดังนั้น[Enchant Crystal] ที่ใช้แลกเปลี่ยนก็แตกต่างกันเล็กน้อย
  9. [Valhalla's Glory] รายการสินค้าที่จะขายเป็นพิเศษของเซิร์ฟเวอร์มีดังนี ้
  * ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน กล่องของขวัญ [Time Gift] จะขายในระยะเวลาที่จํากัดในราคา 4.99 USD และแต่ละบัญชีจะถูกจํากัด 1 ชิ้นและสามารถรับ [Time Invitation] *300
  * ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน กล่องของขวัญ [Headwear Present] จะขายในระยะเวลาที่จํากัดในราคา 4.99 USD และแต่ละบัญชีจํากัด 1 ชิ้นและสามารถรับ [Big Cat Voucher · I] *300
  * ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 มิถุนายน จะทำการขาย [Novice Super Lucky Bag] ในเวลาที่จํากัดในราคา 1 Cat Coin และแต่ละบัญชีจํากัด 1 ชิ้น หลังจากเปิดแล้วจะได้รับ [Adventure Riceball]*999, [Offline Battle Free Trial - 3 Days]*1, [Meteoric Chain]*5, [Poring Growth Panacea]*5
  * ในช่วงระยะเวลา 14 วันของการปลดล็อคฟังก์ชั่น [Hotspot]นั้น [Battle Fund]จะเปิดในเวลาจํากัด และในการเปิดใช้งานจ่ายเพียง 32.99 USD และสามารถรับBig Cat Coinทั้งหมด2128 ได้ภายใน 30 วัน

  เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
  1. Freyr's Coin Shopอัพเดทการเลือกซื้อCostumeและการแลกเปลี่ยนHeadw ear
  * วันแลกเปลี่ยน: วันที่ 16 มิถุนายน 05:00 น. ถึง วันที่ 16 กันยายน 05:00 น.
  * เพิ่ม[Crazy Doctor Series Costume];
  * เพิ่ม[Princess Fights the Evil Dragon Series Costume];
  * เพิ่ม[Starry Dream Idol Season Series Costume];
  2. เพิ่มฟังก์ชั่นGashaponติดตัว
  * คุณสามารถเปิดGashapon Machineที่สอดคล้องได้ที่จุดHotspot[Headwear Gashapon][เสื้อเซ็ตใหม่][Time Wish Machine][Card]เพื่อทำการสุ่ม;
  * คุณสามารถลองสวมไอเทมเซ็ตนอกในหน้าอินเทอร์เฟซของGas hapon Machineได้;
  3. เปิดพล็อตMain Storylineบทใหม่
  * Main Storyline Seven Royals [The Flower of Yearning] ได้เปิดขึ้น และAdventurerที่มีBaseเลเวล 150 สามารถไปรับ[mailbox caesar]ได้ที่Prontera ;
  * ราชินีCatherineได้เรียกประชุมฉุกเฉินทันที Adventurerและสหายได้กลับเข้าวังอีกครั้ง เลือดและความตายได้เปิดออกอีกครั้ง ความรักและความเกลียดชังทั้งหมดจะนําในบทสุดท้ายของเ ปลวไฟ......
  4. การปรับปรุงOracle Dungeon
  * เพิ่มความยากระดับ [Novice] หลังจากการปรับปรุงจะทำการรีเซ็ตระดับความยากและรางว ัลทั้งหมด;
  * ปรับรางวัลระดับความยากต่างๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
  - Novice:Oracle Dust*20,Oracle Crystal*6,Gram Dust*22,Nolan Card*55 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Adventure:Oracle Dust*24,Oracle Crystal*6,Gram Dust*26,Nolan Card*85 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Warrior:Oracle Dust*26,Oracle Crystal*8,Gram Dust*30,Nolan Card*120 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Hell:Oracle Dust*26,Oracle Crystal*8,古Gram Dust*24,Nolan Card*120 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Nightmare:Oracle Dust*26,Oracle Crystal*10,古Gram Dust*30,Nolan Card*90 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  * ปรับรางวัลเพิ่มเติมที่จะได้รับจากFortune Coinตามรายละเอียดต่อไปนี้
  - Novice:ใช้Fortune Coin*6,จะได้รับOracle Dust*10,Oracle Crystal*3,Gram Dust*11 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Adventure:ใช้Fortune Coin*7,จะได้รับOracle Dust*12,Oracle Crystal*3,Gram Dust*13 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Warrior:ใช้Fortune Coin*8,จะได้รับOracle Dust*13,Oracle Crystal*4,Gram Dust*15 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Hell:ใช้Fortune Coin*9,จะได้รับOracle Dust*13,Oracle Crystal*4,Gram Dust*12 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  - Nightmare:ใช้Fortune Coin*10,จะได้รับOracle Dust*13,Oracle Crystal*5,Gram Dust*15 มีโอกาสจะได้Poker Card AlbumและTarot Card Album;
  * รีเซ็ตกิจกรรมแบบจำกัดเวลา:
  - ตั้งแต่การปรับปรุงคราวนี้จนถึงระยะเวลาการปรับปรุงข องเดือนกรกฏาคม จะเพิ่มจำนวนครั้งการซื้อในOracle Dungeon
  - สามรรถใช้เวลาการต่อสู้300นาทีเพื่อซื้อจำนวนท้าสู้ใ นอินเตอร์เฟสทางเข้าOracle Dungeonได้
  5. การปรับปรุงWasteland - Maple Faramita
  * ปรับฟังก์ชั่น[Yggdrasil Spirit]
  - หลังจากการปรับทุกจุดสว่างใน[Yggdrasil Spirit]ที่ถูกจุดจะสามารถอัพเกรดได้ 1 ระดับและแต่ละระดับจะปลดล็อกรางวัลเช่น ไอเทม ภารกิ คุณลักษณะถาวร ฯลฯ
  - ระดับที่ตกลงใช้ใน[Yggdrasil Spirit]กับโหนดที่ใช้ปลดล็อกสถานะของบัญชีคือตัวเดียวกัน และแอตทริบิวต์ระดับที่ได้รับนั้นกับเอฟเฟกต์โหนดบัญ ชีก็ใช้ตัวเดียวกัน
  - รวมWastelandเดิมและMaple Faramitaของ[Yggdrasil Spirit]และถอนโหนดบางส่วนออก และแปลงเป็นโหนดใน[Yggdrasil Spirit]ใหม่ตามการปลดล็อกโหนดดั้งเดิมโดยอิงตามตัวละครทั้งห มดภายใต้บัญชี ซึ่งการป้อนข้อมูลของโหนดที่ซ้ำและการป้อนข้อมูลของโ หนดที่ถูกถอนจะถูกส่งกลับไปยังตัวละครที่ล็อกอินตัวแ รกผ่านทางอีเมล
  - หลังจากเสร็จสิ้นการแปลงโหนด[Yggdrasil Spirit]คุณลักษณะแผนที่และคุณลักษณะถาวรจะถูกคํานวณใหม่ตาม[Yggdrasil Spirit]ใหม่และรายการที่ได้รับจะไม่ได้รับซ้ํา
  - รายละเอียดของเอฟเฟกต์โบนัสที่ปลดล็อคผ่านโหนด[Yggdrasil Spirit]มีดังนี้:
  แผนที่Field: Wasteland, Moonlight Grotto, Maple Leaf Faramita, Frost Domain, Wind Breath;
  ดันเจี้ยนรอยแยก: สงครามพิทักษ์YggDrasil,ลาก่อน สหายเก่า!,Othershore War (รวมถึงโหมดที่สำเร็จอย่างรวดเร็ว);
  - เพิ่มฟังก์ชั่นTime Quicksandใน[Yggdrasil Spirit]ซึ่งจะถูกปลดล็อคหลังจากเสร็จสิ้นOrigin Class Changing;
  - ถอนการติดตั้งโหนด[Ancient Furnace]ใน[Yggdrasil Spirit]และถอนฟังก์ชั่นรวมของTime Quicksandในอินเตอร์เฟซสกิลOrigin Class Changing;;
  - ถอนการติดตั้งวิธีการได้มาของวัสดุบนแผนที่ [Dust in Wilderness] ปลดล็อกโหนดใน [Yggdrasil Spirit] ไม่จําเป็นต้องใช้ [[Dust in Wilderness] อีกต่อไปและ [[Dust in Wilderness] ที่มีอยู่สามารถขายได้ในราคา 1,000 Zeny ต่อหน่วย
  - วัสดุแผนที่ [Maple Colored Agate และAncient Remains] จะถูกปรับนำไปใช้กับบัญชีทั่วไป;
  * ปรับภารกิจผจญภัย
  - หลังจากสำเร็จภารกิจผจญภัย 4 ภารกิจต่อวัน รางวัลที่ได้รับจะถูกปรับเป็นMaple Colored Agate
  - ภารกิจผจญภัยและรางวัลขจะถูกปรับไปใช้กับบัญชีทั่วไป ;
  * ปรับ [Wasteland Secret Treasure]
  - ถอนการติดตั้งวิธีบางส่วนของ [Wasteland Secret Treasure]ออก เพื่อรับ [Wasteland Secret Treasure] ที่ยังคงใช้งานได้ตามปกติ
  - ถอนการติดตั้งแท็บ [Yggdrasil Spirit] ออกจาก[List of drawings] และเก็บรักษา [Wasteland Secret Treasure]บางส่วนไว้ใน [Yggdrasil Spirit] หลังจากปลดล็อคและสร้าง [Magic Treasure Building] ผ่านสิ่งก่อสร้างในWasteland;
  - ลดการใช้Conjury Power Potionใหม่ จะได้รับค่าBase EXP (ผลเอฟเฟกต์ของConjury Power Potionเก่าที่ได้รับยังคงไม่เปลี่ยนแปลง);
  - ใช้ [Crazy Bomb / Depression Rain Cloud]ใน[Wasteland Secret Treasure] เพื่อปรับสกิล [Crazy Bomb / Rain Prayer Doll] ให้มีสกิลที่จํากัดและล้างสกิลที่ยังไม่หมดโดยการใช้ จํานวนครั้งก่อนหน้านี้
  *ปรับMission Boardที่ได้รับและวิธีการเล่นในแผนที่Wasteland - Maple Leaf Faramitaให้ดีขึ้น
  - ถอนการติดตั้งภารกิจMission Boardที่ได้รับในเลเวล 120-170 และปรับเป็นภารกิจMission BoardในWasteland - Maple Leaf Faramita;
  - ลดElite MonsterในWasteland และ Maple Leaf Faramita;
  - เพิ่มโมดูล 2 อันใน [Monster Secret] และ [แบบภาพงานก่อสร้าง] ไปยังYggDrasil;
  [Monster Secret]บันทึกคุณลักษณะพื้นฐานเงื่อนไขการอัญเชิญและข้อมูลอ ื่น ๆ ของWastelandและElite MonsterในMaple Leaf Faramita
  [แบบภาพงานก่อสร้าง]บันทึกตำแหน่งก่อสร้างและข้อมูลฟังก์ชั่นของWastelan dและMaple Leaf Faramita
  - ปรับเงื่อนไขการเปิดของElite Monster โดยปรับจากการเปิดเดิมเป็นการเปิดทีละน้อย เงื่อนไขการเปิดทีละน้อยจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของ [Yggdrasil Spirit]
  - Elite Monsterที่ปลดล็อคไม่สามารถมองเห็นและโจมตีในแผนที่ (รวมถึงสถานะทีม);
  - ปรับกลไกการสร้างบางส่วน โดยการส่งวัสดุและปรับให้เปิดโดยตรง (ไม่รวมTime Backtracking DeviceของMaple Leaf Faramita)
  - ถอนการติดตั้งสิ่งปลูกสร้างออกจาก [Magic Otherworld Door];
  6. การปรับดันเจี้ยนรอยแยก
  * ถอนการติดตั้งดันเจี้ยนรอยแยกบางส่วนออก
  - ถอนการติดตั้งดันเจี้ยน[Monster Laboratory,Night of Destruction,Spacetime Nightmare,Firelands,Horror City,Secret Laboratory,Hell Journey,Hamelin Adventures];
  - ถอนการติดตั้งการขาย [Monster Records] ในร้านค้าที่ปรึกษา;
  - ถอนการติดตั้งการขาย [Orientation Memory Potion - Dragon City Luoyang];
  - รางวัลไอเทมดันเจี้ยนรอยแยกเดิมจะถูกปรับที่Mission Boardและความน่าจะเป็นจะลดลง
  * เพิ่มดันเจี้ยนรอยแยก
  - เพิ่มดันเจี้ยน[สงครามพิทักษ์YggDrasil]ปลดล็อคที่เลเวล 120;
  - เพิ่มดันเจี้ยน[ลาก่อน สหายเก่า!]ปลดล็อคที่เลเวล130;
  - เพิ่มดันเจี้ยน[Othershore War]ปลดล็อคที่เลเวล140;
  - ระดับความยากของดันเจี้ยนรอยแยกมีทั้งหมดสามระดับ: Novice,Adventure,Warrior;
  - เคลียร์รอยแยกเพื่อรับzeny,ค่าประสบการณ์,วัตถุมากมา ย ความยากระดับNoviceมีความน่าจะเป็นที่จะดรอปไอเทมซีร ี่ส์Mythical Dust ระดับความยากลําบากAdventure,Warriorมีความน่าจะเป็น ที่จะดรอปไอเทมซีรี่ส์Brilliant Comeback
  - ท้าทายรอยแยกจะต้องใช้ 60 เวลาการรบและหากเวลาการรบไม่เพียงพอ ความสําเร็จในการท้าทายก็จะไม่ได้รับรางวัล
  - หลังจากเคลียยร์ระดับความยากบางอย่างโดยผู้เล่นคนเดี ยว คุณก็จะสามารถเปิดฟังก์ชั่นกวาดล้างระดับความยากนั้น ได้ และคุณสามารถใช้เวลาการรบโดยตรงเพื่อรับรางวัลดันเจี ้ยนของระดับความยากนั้นได้
  - การเคลียร์ด่านสามระดับแรกของวันจะมีโอกาสสูงที่จะได ้รับไอเทม (แต่ละระดับความยากจะคํานวณแยกต่างหาก);
  - Adventurerที่เกินระดับที่แนะนํา ค่าประสบการณ์จะถูกคิดตามระดับที่แนะนําสูงสุด
  - รางวัลไอเท็มเพิ่มเติมและโบนัสbuffสามารถรับได้เมื่อ ท้าทายรอยแยกสําเร็จ;
  - ระดับความยากNoviceและAdventurer Adventurerสามารถเลือกเอฟเฟกต์การ์ดที่เหมาะสมกับควา มต้องการของตัวเอง เพื่อทำให้การต่อสู้ของตัวเองแข็งแกร่งขึ้น และจะไม่มีการเลือกการ์ดภายใต้ระดับความยากWarrior
  7. เพิ่มไอเทมที่แนะนําสําหรับAdventurerมือใหม่
  *เพิ่มไอเทมสองชุดสำหรับมือใหม่: [Mythical Dust, Brilliant Coming] รวมทั้งOff-hand, Armor, Cape, Shoes, Accessory;
  * [Mythical Dust] วิธีได้รับไอเทมซีรี่ส์มีดังนี้
  - สามารถสร้าง[Wasteland Treasury]ได้ที่ NPC ที่Wasteland ;
  - สามารถรับระดับความยากNoviceได้ที่ดันเจี้ยนรอยแยก [สงครามพิทักษ์YggDrasil], [ลาก่อน สหายเก่า!], [Othershore War] ;
  * [Brilliant Comeback] วิธีได้รับไอเทมซีรี่ส์มีดังนี้
  - สามารถสร้าง[Wasteland Treasury]ได้ที่ NPC ที่Wasteland ;
  - สามารถรับระดับความยากAdventurerและWarriorได้ที่ดัน เจี้ยนรอยแยก [สงครามพิทักษ์YggDrasil], [ลาก่อน สหายเก่า!], [Othershore War] ;
  *ระดับไอเทมที่สวมใส่มีดังนี้
  - [Mythical Dust] ระดับที่สวมใส่ได้ในไอเทมซีรี่ส์คือ 120 ระดับ;
  - [Brilliant Coming] ซีรี่ส์CapeและShoesที่สวมใส่ได้คือเลเวล 120 Off-handและArmorที่สวมใส่ได้คือเลเวล 130 Accessoryที่สวมใส่ได้คือเลเวล 140 ;
  8. ปรับคําแนะนําไอเทมให้ดีขึ้นและฟังก์ชั่นที่กำหนดเอง
  * เพิ่มไอเทมที่แนะนําสําหรับเลเวล 120-150
  * เพิ่มไอเทมที่แนะนําสําหรับเลเวล 150-170
  * ไอเทมที่แนะนําสําหรับเลเวล 150-170 สามารถเลือกได้ใน PVE หรือ PVP
  * สนับสนุนไอเทมฟังก์ชั่นการเลือกจําแนกประเภท
  * ไอเทมลากกับแถบที่กําหนดเองจะตรวจจับชิ้นส่วนที่วางไ ว้ได้
  9. เพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชั่นDeacon
  * ปรับภารกิจรายวันบางส่วน
  - เพิ่ม [Adventure Quest - Wasteland, การเพิ่มประสิทธิภาพไอเทม, คำสวดของกิลด์];
  - [แก้ไขรอยแยก] ปรับจากรอยแยกมิติที่แตกต่างกันเป็นดันเจี้ยนรอยแยกใ หม่;
  - [Adventurer ] ปรับจาก 15 นาทีของการต่อสู้เป็น 200 นาที;
  - ถอนการติดตั้ง [ Lucky Shop, Pet Adventure, delicious food, daily listening];
  - Adventure Quest [Wasteland, การเพิ่มประสิทธิภาพไอเทม, คำสวดของกิลด์] จะถูกถอนการติดตั้งออกโดยอัตโนมัติหลังรายการทั้งหมด สำเร็จ;
  * ปรับภารกิจรายสัปดาห์บางส่วน
  - เพิ่ม [Technology Tree - Wasteland, Museum Island/ Lost Isle, Cake Defense, Niflheim Purgatory, Thanatos Tower];
  - [Oracle Dungeon - Warrior, Oracle Dungeon - Hell] ถูกเปลี่ยนเป็น [Oracle Dungeon] เคลียร์ระดับความยากใดก็ได้ของOracle Dungeonก็จะประสบความสําเร็จ;
  - [Endless Tower] เปลี่ยนจากต้องเคลียร์ 100 ชั้นเป็นเคลียร์ระดับความยากใดก็ได้ถึงจะสำเร็จ;
  - [Technology Tree] จะถูกถอนการติดตั้งออกโดยอัตโนมัติเมื่อรายการทั้งหม ดสําเร็จ
  * เพิ่มกฎรางวัลสองเท่าสําหรับภารกิจรายสัปดาห์ และภารกิจรายสัปดาห์จะถูกสุ่มเลือกเป็นภารกิจรายสัปด าห์สองเท่า (เช่นเดียวกับภารกิจรายวัน);
  * นำAdventure Logจากรายวันออก;
  - ลบค่าประสบการณ์ของAdventure Logจากรางวัล;
  - ช่องทางเข้าของAdventure Logถูกปรับเป็น [Hotspot];
  10. เพิ่มประสิทธิภาพรางวัลดันเจี้ยนกิลด์
  * เพิ่ม [Contribution - Lock] และ [Gold Medal - Lock] ทุกครั้งที่ฆ่าบอสแต่ละตัวสามารถรับรางวัลได้
  * รางวัลนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกต์Fortune Coin
  11. เพิ่มประสิทธิภาพเงื่อนไขการเปิดของฟังก์ชั่นบางส่วน
  * ดันเจี้ยนบางส่วนได้มีการปรับเงื่อนไขใหม่ในการเปิดเ ป็นเลเวลBase 120 : Cake Defense, Oracle Dungeon, Thanatos Dungeon, Niflheim Purgatory, Echoing Corridor, Ponape Museum Island, EXPloring the Lost Isle, Endless Tower
  * Oracle Mirror: เลเวลBase 145 ถึงจะรับภารกิจ[Oracle Mirror] ในตำนานได้โดยอัตโนมัติ สำเร็จภารกิจถึงจะสามารถปลดล็อคได้ และหากได้รับExtract Light Crystalล่วงหน้าก็จะสามารถปลดล็อคได้โดยตรง
  * Ancient Relics: เลเวลBase 140 ถึงจะรับภารกิจAncient Relicsได้โดยอัตโนมัติ สำเร็จภารกิจถึงจะสามารถปลดล็อคได้ และหากได้รับAncient Relicsล่วงหน้าก็จะสามารถปลดล็อคได้โดยตรง
  * Novice Supply Station: เลเวลBaseถึง 125 ถึงจะปลดล็อคได้;
  * ฟังก์ชั่นสัตว์เลี้ยง: เลเวลBase 10 ถึงจะรับภารกิจจับสัตว์เลี้ยงได้โดยอัตโนมัติ สำเร็จภารกิจจับสัตว์เลี้ยงถึงจะสามารถปลดล็อกได้ และหากได้รับPet Eggล่วงหน้าก็จะสามารถปลดล็อคได้โดยตรง
  * การทําอาหาร: ปลดล็อกหลังจากเสร็จสิ้นการทําอาหารที่ยั่วยวน หากคุณได้รับส่วนผสมหรืออาหารล่วงหน้าก็จะสามารถปลดล ็อกได้โดยตรง
  * รูน: เลเวลBase 125 ถึงจะรับภารกิจพลังของรูนได้โดยอัตโนมัติ สำเร็จภารกิจถึงจะสามารถปลดล็อคได้ และหากได้รับรูนล่วงหน้าก็จะสามารถปลดล็อกได้โดยตรง
  * Hotspot: ปลดล็อกหลังจากเลเวลBase 121 หรือทําภารกิจWasteland Main Storyline [[Wasteland] Assaulted Sacred Tree ]สำเร็จ;
  * Deacon: ปลดล็อคหลังจากเลเวลBase 121 หรือทําภารกิจWasteland Main Storyline [[Wasteland] Assaulted Sacred Tree ]สำเร็จ;
  * Mission Board: ปลดล็อคหลังจากเลเวลBase 121 หรือทําภารกิจWasteland Main Storyline [[Wasteland] Assaulted Sacred Tree ]สำเร็จ;
  * ทางเข้าดันเจี้ยน: ปลดล็อคหลังจากเลเวลBase 121 หรือทําภารกิจWasteland Main Storyline [[Wasteland] Assaulted Sacred Tree ]สำเร็จ;
  12. ปรับTransformation Scrollให้กลายเป็นรายการที่ไม่สามารถซื้อขายได้
  13. ลดระดับความยากของโหมดNoviceของThanatos Tower
  14. ปรับคุณลักษณะระดับของFieldในเขตลั่วหยางและField MonsterในเขตEclage
  15. เพิ่มฟังก์ชั่น [ซื้อจํานวนมาก] ของNovice Supply Station สามารถซื้อไอเทมทั้งหมดได้ในครั้งเดียว
  16. เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาความท้าทายใน《Adventure: From Beginner to Master》Adventurerที่ปลดล็อคฟังก์ชั่นนี้แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จความท้าทายทั้งหมดจะได้รับการพิจารณา โดยอัตโนมัติว่าได้ทําความท้าทายทั้งหมดสําเร็จและจะ ได้รับรางวัลที่เหลือทั้งหมด
  17. เพิ่มประสิทธิภาพแอตทริบิวต์บวก
  * เพิ่มปุ่มรีเซ็ตสกิลอย่างรวดเร็วไปยังหน้าอินเทอร์เฟ ซสกิลซึ่งสามารถซื้อไอเทมล้างได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้คะแนนสกิลรีเซ็ตสำเร็จ
  * เพิ่มปุ่มล้างอย่างรวดเร็วในหน้าอินเทอร์เฟซคุณสมบัต ิ และสามารถซื้อไอเทมคลิกได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้คะแนนคุณสมบัติรีเซ็ตสำเร็จ
  * จําแนกประเภทGenreและClassesออกเป็นสามประเภทใหญ่: DPS,Tank,Support;
  * แนะนําคะแนนโบนัสสกิลตามGenre;
  18. เพิ่มฟังก์ชั่นการประเมินรูนอย่างต่อเนื่องลงไปการปร ะเมินรูน ซึ่งสามารถประเมินรูนได้สูงสุด 99 รูนในครั้งเดียว
  19. การเพิ่มประสิทธิภาพมุมมองให้เหมาะสม จะสอดคล้องกันเมื่ออัพเดตมุมมอง 2.5D และเปลี่ยนไปเป็นมุมมอง 3D
  20. เพิ่มร้านค้าขายวัสดุเกรดต่ํา
  * มีการเพิ่มร้านค้าใหม่ [Scarpa] ลงในProntera Gashapon Machine ซึ่งขายวัสดุเกรดต่ํา
  * ไอเทมสนับสนุนการซื้ออย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทำขารซื้อวัสดุที่เหมือนกันก็จะสามารถซื้อได ้อย่างรวดเร็วและแสดงผลลําดับความสําคัญในExchange;
  * ราคาขายของร้านค้าสูงกว่าราคาในวันที่แลกเปลี่ยนเล็ก น้อย
  * ไอเทมในร้านจํากัดการซื้อรายวันต่อบัญชี
  21. เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้Potionอัตโนมัติ
  * คําแนะนําในการเปิดใช้Potionอัตโนมัติ
  --คลิกปุ่มการตั้งค่าในการต่อสู้อัตโนมัติเพื่อเปิดฟัง ก์ชั่นที่เกี่ยวข้อง;
  --เพิ่มปุ่ม [ใช้อัตโนมัติ] ไปยังข้อมูลPotionที่จัดเก็บในร้านค้า;
  * หลังจากเปิดการฟื้นฟูHPแล้ว Potionที่ฟื้นฟูHPจะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อHPต่ํากว ่าค่าที่ตั้งไว้
  * หลังจากเปิดการฟื้นฟูMPแล้ว Potionที่ฟื้นฟูMPจะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อMPต่ํากว ่าค่าที่ตั้งไว้
  * มีเพียงPotionที่ขายโดยร้านค้าMerchantเท่านั้นที่สา มารถเพิ่มในการตั้งค่าการใช้อัตโนมัติ
  22. เพิ่มทรงผมใหม่ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ที่ร้านทำผมcolor ed contact lens
  23. เพิ่มประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นการรวมกันของAlchemy
  * เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การรวมกันของAlchemy แสดงพลังงานที่สอดคล้องกันของวัสดุ สนับสนุนการปรับจํานวนวัสดุที่ใส่และสนับสนุนการถอนก ารติดตั้งวัสดุที่เพิ่มเข้ามาในคลิกเดียว
  * เพิ่มขอบเขตตรวจจับของMaterial สนับสนุนStorage,กระเป๋าเป้ชั่วคราวและCart;
  24. เพิ่มประสิทธิภาพกฎสถิติการฮีลให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะHPเต็ม การฟื้นฟูของHPเพิ่มเติมจะไม่ถูกนับในสถิติการฮีลอีก ต่อไป
  25. เพิ่มรางวัลที่ดรอปในApocalypse MVP
  * ราลวัลการเข้าร่วมที่ปรับจาก [สุ่มวัสดุสีม่วงMVP 1 ชิ้น] เป็น [สุ่มจากการดรอปMVP 1 ชิ้น] ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่สอดคล้องกันกับBlueprint,Equipme nt,CardและAncient Relic Shards

  แก้ไขปัญหา
  1. แก้ไขปัญหา [Sun Moon Lament - Star Rune]ที่ "[Doomsday] มีผลเป็นเวลา + 5 วินาที" หลังจากเกิดผลศัตรูอยู่ในสถานะ [Doomsday] และสามารถสร้างความเสียหายอย่างเต็มที่ให้กับนักเต้น รำกวีที่อยู่นอกบริเวณของ [Demise of Sun and Moon]
  2. แก้ไขปัญหาที่Sky Breaking Dragon Fistกลายเป็นกําปั้นตรง และปัญหาที่ Hook Fist ยังคงอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถโจมตีได้
  3. แก้ไขปัญหาที่ผลการรักษาผิดปกติเมื่อ [Loli Ruri Card] โดนร่ายคาถา [Heal];
  4. แก้ไขปัญหาในขณะที่เปลี่ยนOff-hand Equipmentบ่อยครั้งทําให้เกิดความไม่พร้อมเพรียงกันใ นการสร้างความเสียหายในตอนที่ปล่อย [The Pioneer]
  5. แก้ไขปัญหาที่การแสดงไม่ชัดเจนในหลักฐาน [ช็อคโกแลต]
  6. แก้ไขปัญหาที่การแนะนําประเภทไอเทมจิตวิญญาณAssassin sไม่ถูกต้อง
  7. แก้ไขปัญหาSide questที่ยังไม่เสร็จหลังจากใช้ Memory Potion 1.0;
  8. แก้ไขปัญหาที่การแสดงผลท้องฟ้าของThe Misty Forestผิดปกติ
  9. แก้ไขปัญหาของไอเทมที่ประกอบรวมกันบางตัว และไม่สามารถประกอบรวมกันได้หลังจากคลิกซ้ํา
  10.แก้ไขปัญหาหลังการสวมใส่อาวุธผิดที่ของIllusion Class Costume;
  11. แก้ไขปัญหาBff Effects จากจุดTime Garden,Floating Star Rock,Sweet Dream Fieldทำการเทเลพอร์ตไปยังSoul Hunting Groundsแล้วไม่สามารถรับผลประโยชน์ของSword Monumentได้
  12. แก้ไขปัญหาที่เวลาการจ้างงานของAdventure Handbookแสดงเฉพาะชั้นคลาสGunslingerเท่านั้น
  13. แก้ไขปัญหาMain Storyline Quest: ที่ข้อมูลในคู่มือหลักฐานIsenhourไม่ถูกต้อง
  14. แก้ไขปัญหาที่สกิล [Fallen Angel] ของGunmanค้างอยู่ชั่วคราวหลังจากปล่อยในแผนที่Team Competition
  15. แก้ไขปัญหาที่ชาวDolansแสดงความผิดปกติหลังจากสวมใส่ [หลักฐานแห่งปัญญา - ความยุติธรรม] และ [มงกุฎแห่งความจริง - เบาะแส]
  16. แก้ไขปัญหาในระหว่างที่Gunmanปล่อย [Absolute Penetration]ไม่สามารถโดน[Blackhole]ควบคุมได้
  17. แก้ไขปัญหาที่สกิล [Magic Trap, Poisonous Smoke, Twisted Bomb, Pepper Bomb] ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มจากเอฟเฟกต์ธาตุของ [Lord of the RelicsและDivine Hymn Carver]
  18. แก้ไขปัญหาที่ [Wind Resist card, Water Resist card, Earth Resist card, Fire Resist card] สามารถใช้ทําร้ายAdventurerในSafe Zoneในแผนที่ GVG ได้
  19. แก้ไขปัญหาที่หลังจากAdventurerสองคนติดตั้งmini conductor และหนึ่งในคนนั้นถอดไอเทมออกและทําให้ไอเทมสูญเสียเอ ฟเฟกต์
  20. แก้ไขปัญหาที่การตกแต่งใบหน้าผิดปกติเมื่อสวมผ้าHead wear [Fox Fairy Ears, Morpho Hair Clip , Droopy Ghost]
  21. แก้ไขปัญหาการแสดงสกิลผิดปกติหลังจากเปลี่ยนจากคลาสA lchemist เป็นMagician
  22. แก้ไขปัญหาความผิดปกติในการใช้Kafra Teleportเมื่อคู่สมรสทั้งสองอยู่ในเมืองเดียวกัน
  23. แก้ไขปัญหาความผิดปกติในท่าทางแสดงบางอย่างของ[Splendid Gem]ในConstellation
  24. แก้ไขปัญหาการเพิ่มเอฟเฟกต์Tauntใน [Life Risking Attack] ในขณะที่ยังไม่ได้สร้างความเสียหาย
  25. แก้ไขปัญหาที่Ninjaค้างหลังจากลงสู่พื้น เมื่อตอนที่ปล่อย [Shadow Leap]
  26. แก้ไขปัญหาที่ปัจจัยของ [Lord of the veins] เข้าควบคุมความผิดปกติในการเพิ่มPoison หลังจากแก้ไขแล้วสามารถใช้งานการเพิ่มของเอฟเฟกต์ได้ ตามปกติ
  27. แก้ไขปัญหาที่โอกาสในการต่อสู้ออฟไลน์ไม่สามารถใช้ [Puppeteer's Trick]ได้โดยอัตโนมัติ
  28. แก้ไขปัญหาที่คุณลักษณะของSword Monument Headwear [Pirate Scimitarและหางเสือ] แสดงความผิดปกติ
  29. แก้ไขปัญหาที่ภารกิจที่Clouds IslandsของAdventurerบางส่วน [3 Brothers] แสดงความผิดปกติ
  30. แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถสร้าง [Poring couch] ในการสร้างกิลด์ได้
  31. แก้ไขปัญหาที่ชิ้นส่วนของกุญแจSeven Royalsไม่แสดง
  32. แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถปลดล็อกทิวทัศน์ของSeven Royals Stage Two [พระราชวังเงียบ] ได้
  33. แก้ไขปัญหาปุ่มกดแจกรางวัลของPrestige ShopในWildnessและLuoyangล้มเหลว
  34. แก้ไขปัญหาที่อินเทอร์เฟซการย่อยสลายของAncient Gearแสดงความผิดปกติ
  35. แก้ไขปัญหาที่เอฟเฟกต์สกิลเสียงของ [Rumble]และ[Groom] ที่ผิด
  36. แก้ไขปัญหาว่าเมื่อจํานวนPet Eggในถุงสัตว์เลี้ยงมีจํานวนมาก และจำนวนPet Eggแสดงจำนวนผิดปกติ
  37. แก้ไขปัญหาที่ HP ไม่ได้รับการฟื้นฟูเมื่อใช้ [Coluceo Heal] เพื่อรักษาMercenary Cat
  38. แก้ไขปัญหาที่ขีดจํากัดบนSPแสดงผิดปกติ เมื่อSlayerเข้าสู่Advancing T2
  39. แก้ไขปัญหาโอกาสล้มเหลวเมื่อการต่อสู้อัตโนมัติมีการ ล็อคมอนสเตอร์ในโหมด 2D ในEndless Tower
  40. แก้ไขปัญหาที่Ranged ATKของAncient Gear [Kiss of Gemini] ไม่เกิดผล
  41. แก้ไขปัญหาที่รูนจะถูกถอดชิ้นส่วนออกหลังจากซื้อแว่น ขยายอย่างรวดเร็วในระหว่างการประเมินรูน
  42. แก้ไขปัญหาที่ว่าเอฟเฟกต์ที่ใช้ร่วมกันของวิญญาณจะถู กถอนออกเมื่อSoul Binderเพิ่มวิญญาณที่สองไปยังเป้าหมายเดียวกันเพื่อแ ทนที่
Working...
X